Velkommen til salmeværkstedet


Salme: En solsort synger gult og glad  |  Melodi: En solsort synger gult og glad  
1. En solsort synger gult og glad
i aftenblåets skygger.
Fra gavlens varme rødstensmur
går ekko af dens lykker.
Den synger i et sommer-nu,
er gudstemt klangbund også du,
så deler du dens glæde.

2. Hør, glæden løfter som en fugl
op over byens tage.
Kun Gud kan vide, hvad vi har
af sommerliv tilbage.
Et nu og her til dans og sang,
for sorg er glædens efterklang,
og kort er livets sommer.

3. En sorg, som dyber livet ud
med gråd og angst og klage,
gír glæden endnu større rum
i lyse sommerdage.
En tak i sang til glædens Gud,
Han krop og sjæl kan folde ud
som fugl i sommersange.

4. Den sorte fugl må tie sent
i sommermørkestunden,
for straks i solens første skin
med sang at stå af blunden, -
som Gud med skabermorgenglød
til sang vil kalde liv af død
i evig sommerglæde.
Knud Erik Lægsgaard 1993

Denne side er lavet af Mikael Ustrup
Login