Velkommen til salmeværkstedet


Salme: Som sus af forårsfugletræk  |  Melodi: Ud går du nu på livets vej  
1. Som sus af forårsfugletræk
opvender rask og er så væk
som skaberovergivenhed
en munter helligåndsbesked.

2. Sådan fik Adam, skabt af jord,
livsånde sust i næsebor,
et skaberkys på sjette dag
til Guds og Adams velbehag.

3. Så blev igen en forårsdag,
da Ånden tog sig på vor sag
at blæse liv i sandhedsord,
mens Herren selv til himmels fór.

4.Vor sandhed er, at ærlighed
er mindre sand end kærlighed,
der med et kys gav liv ved Ham,
der kyssed´ til vor skyld og skam.

5. Har du nu fuldt den sandhed set
kan du bevidne som profet
de unges syn, de gamles drøm,
at kærlighed er sandheds strøm.

6. Som sus af forårsfugleflok
opvender rask er vidne nok
om skabereftergivenhed
en munter helligåndsbesked.

Benyttet melodi: Carl Nielsen: Ud går du nu på livets vej 1915

Knud Erik Lægsgaard 1999

Denne side er lavet af Mikael Ustrup
Login