Velkommen til salmeværkstedet


Salme: Sådan en frostskinger morgen  |  Melodi: Sådan en frostskinger morgen  
1. Sådan en frostskinger morgen
vinden er klirrende kold
åndtågespor
Gud på din jord
muligheds umådehold.

2. Fuglene tripper i tavshed
ribber en bærbærebusk
skaberens bord
Gud på din jord
muligheds umådehold.

3. Smørgule solvendte blomster
frostjordens trodsregiment
guldblommeflor
Gud på din jord
muligheds umådehold.

4. Vintersol skærende hvidhed
sølvrimer sortblanke trær
livsmetafor
Gud på din jord
muligheds umådehold.

5. Sådan en frostskinger morgen
lyset er skærende rent
livskorridor
Gud fra vor jord
muligheds umådehold.


Knud Erik Lægsgaard 2005

Denne side er lavet af Mikael Ustrup
Login