Velkommen til salmeværkstedet


Salme: Det er mørkt i disse dage  |  Melodi: Det er mørkt i disse dage  
1. Det er mørkt i disse dage,
mørket spejler sig i sind,
jeg har let til suk og klage,
tiden gør mig glædeblind.
Kommer Herren Herren kommer
her er brug for glædebud.

2. Broder sol kun mørket tynder,
liv og lys er tonet ned,
øjne hos hver blindet synder
åbnes for Guds herlighed.
Øjne åbnes Herren kommer
her er syn for glædens Gud.

3. Døv og bleg er søster måne
kølnet for hvert bejlerord,
øret som i kulden blåne
lukkes op for glæde stor.
Øret åbnes Herren kommer
her er himmelsk lydhørhed.

4. Broder vind, som hjertet svøber,
isner gennem marv og ben,
Herrens varme Ånd mig døber,
gør mit hjerte varmt igen.
Ånden varmer Herren kommer
toner det i verden ud.

5. Søster vand så kysk og liflig,
lammet nu af frosten hård
bl´ir nu til et adventsbilled´,
halte springer lamme går.
Det er vårtid Herren kommer
lyder trodsigt julebud.

6. Broder ild så skøn og farlig
flammer op og blæser ud,
stummes tunger jubler evigt,
vidner julebud fra Gud.
Tunger jubler - Herren kommer -
gør dig rede julebrud.

7. Moder jord, som kulden døder,
vinterlukket moderliv,
suk og uret tvivlen føder,
spørger til Guds skaberbliv.
Kommer Herren - Herren kommer -
det er julens glædebud.

8. Jordens vinterfrosne hjerter
blomstre som et rosenbed,
tænd en mælkevej af kerter,
jeg vil også blomstre med.
Herren kommer - Herren kommer -
Herren er vel kommen her. -
Knud Erik Lægsgaard

Denne side er lavet af Mikael Ustrup
Login